នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC ករណីឆ្លងថ្មី មានចំនួនត្រឹម ៣៤នាក់ ខណៈដែលករណីជាសះស្បើយថ្មី ៣៧នាក់ និងករណីស្លាប់ថ្មី ០៥នាក់

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១–

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register