ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងតាមបណ្តាអង្គភាពក្រោមឱវាទ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register