សេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ អំពីអ្នកសារព័ត៌មាន មួយចំនួនតូច កំពុងតែបំពេញការងារដោយខ្វះវិជ្ជាជីវៈ ដែលធ្វើឱ្យច្របូកច្របល់ដល់សង្គម

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register