រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ស្រុកបន្ទាយស្រី ជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងបង្កើតឱ្យមានសាច់ប្រចាំតំបន់

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១–


ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប បាន និងកំពុងជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វដូចជា ជ្រូកកណ្តុរ និងជ្រូកព្រៃ ពពែ ក្ងាន ទាកាប៉ា មាន់ ។ល។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងបង្កើតឱ្យមានសាច់ប្រចាំតំបន់ នាំយកទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ។
រូបថត៖ ឃុត សៅ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register