ការសាងសង់ផ្លូវ ៣៨ខែ្ស ក្នុងក្រុងសៀមរាប កំពុងបន្តយ៉ាងមមាញឹក ដើម្បីបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ២០២២ តាមការគ្រោងទុក

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១–


លោក នួន ពុទ្ធារ៉ា អភិបាលក្រុងសៀមរាប បានឱ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះថា ក្រុមការងារសងសង់គ្រប់អង្គភាពបាន និងកំពុងបន្តការស្ថាបនាផ្លូវ ៣៨ខែ្ស ក្នុងក្រុងសៀមរាប យ៉ាងមមាញឹក ដើម្បីឱ្យរួចរាល់ នៅដើមឆ្នាំ២០២២ តាមការគ្រោងទុក ដែលមកដល់ពេលនេះ សម្រេចបានប្រមាណជាង៣០ភាគរយហើយ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register