ក្រសួងការងារ ៖ បុគ្គលិកឯកជន មានជម្រើសពីរក្នុងការឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរ ឈប់ធម្មតានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំ ឬឈប់សម្រាកបូកបន្ថែមជាមួយបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ (ព្រមព្រៀងគ្នា)

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register