រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ គោព្រៃ ទន្សោង និងខ្ទីង ជាប្រភេទសត្វគោសាទិស ដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

គោព្រៃ ទន្សោង និងខ្ទីង ជាប្រភេទសត្វគោសាទិស ដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ហើយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅតែច្រឡំ ព្រោះសត្វទាំង០៣ប្រភេទនេះ ចូលចិត្តរស់ជាហ្វូងជាមួយគ្នា។ គោព្រៃ ត្រូវបានកំណត់ជាសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (មរតកធម្មជាតិ) តំណាងឱ្យពពួកថនិកសត្វ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានសន្មតថា ផុតពូជទៅហើយ ដោយឡែកចំពោះទន្សោង និងខ្ទីង វិញ កំពុងមានវត្តមាននៅឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទសត្វកម្រ ហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

                                                                 គោព្រៃ (Bos sauveli)            

                                                                 ទន្សោង (Bos javanicus)                    

                                                                       ខ្ទីង (Bos gaurus)

រូបថត៖ AKP, WCS, AP & MoE

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register