យុវជនមកពីសហភាពហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមឧគ្ឃោសនសព្ទពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១– 


យុវជនមកពីសហភាពហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (យុវជនតោះទៅលេងសៀមរាប) ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្ត និងអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាប ចុះផ្សព្វផ្សាយតាមឧគ្ឃោសនសព្ទពីវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ តាមដងផ្លូវ និងទីប្រជុំជនក្នុងក្រុង នាថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។
រូបថត៖ ឃុត សៅ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register