ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំគណៈអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ពីវិធានការពង្រឹងបន្ថែម ការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

 AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register