មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ៦៧៨នាក់ និងករណីជាសះស្បើយថ្មី ៥៥៧នាក់ ខណៈមរណភាពថ្មី ១២នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១–

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register