ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរទន្លេសាប ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ AKP ស្តីអំពីផែនការសកម្មភាព ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃបឹងទន្លេសាប

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១–


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាក់ អនុប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាប និងឯកឧត្តម ស៊ិន វិសិទ្ធ អគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរទន្លេសាប អញ្ជើញផ្តល់បទសម្ភាសន៍ ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ស្តីអំពីផែនការសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរ ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃបឹងទន្លេសាប នារសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register