ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦៧ ៖ ព្យញ្ជនៈ និងជើងព្យញ្ជនៈ

More
Report

Report


Descriptions:

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១

 

មេរៀនទី៦៧ ៖ ព្យញ្ជនៈ និងជើងព្យញ្ជនៈ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ សយ​ ប៊ុននីន

សាលាបឋមសិក្សា​កំពង់ពពិល ស្រុក​ពារាំង ខេត្ត ព្រៃវែង

Leave your comment

Your email address will not be published.