រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី៦ ដែននិងកំលាំងម៉ាញេទិក (ត)

Please log in or register to like posts.
វីដេអូ

រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី៦ ដែននិងកំលាំងម៉ាញេទិក (ត)
ជំពូក៣ ​អគ្គីសនី និងម៉ាញេទិច
បង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យ ភឿក គីមស្រ៊ុយ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register